Rok 2019

Bohumín dostal zaslouženě čtvrtmilionovou pokutu nejen za pokácený dub plný netopýrů

8. 12. 2019

BOHUMÍN: Co k pravomocné pokutě udělené ČIŽP dodává Město Bohumín prostřednictvím tiskové mluvčí a starosty města Petra Víchy (ČSSD), není o skutečné deklaraci používání zdravého rozumu, ale hlavně ani o zajištění bezpečnosti lidí. Opak je totiž pravdou.

Takto tragický a v současnosti zveřejněný stav, je pouhou špičkou ledovce pod střechou Města Bohumín. Právě to je i dlouholetá zkušenost dotčené veřejnosti s městem a městským úřadem v Bohumíně. Jedním dechem je potřeba dodat, že na konkrétní a doslova nezákonné postupy úředníků ve městě jsou městský úřad i město upozorňováni dlouhodobě doslova ze všech stran. Ti však vše společně tzv. zametají pod koberec a takticky se soustředí zejména v městských médiích jen na šíření jejich nekorektně vymyšlené propagandy proti ochranářským spolkům.

Proto, zcela logickým a zaslouženým vyústěním zkušeností ochranářských spolků, jinak také i dotčené veřejnosti, pro špatnou práci konkrétních úředníků městského úřadu je právě v současnosti sankce, udělená ČIŽP. Za zjištěný stav by se obzvlášť starosta města a vedení městského úřadu měli především společně stydět. Dočkali jsme se od nich však v médiích opět jen ostudně lživé bagatelizace tristní situace, ve které se městský úřad společně s Městem Bohumín oprávněně ocitnuli.

Že vedení Bohumína s původně vyměřenou pokutou ČIŽP nesouhlasilo a odvolalo se, je dnes již bezpředmětné. Uložená sankce dostala zasloužený prostor, a to nejen s požehnáním Ministerstva životního prostředí ČR.

Po prostudování všech důkazů a důvodů rozhodnutí o udělené sankci můžeme dnes jen potvrdit, že výroky starosty Víchy, jsou odsouzeníhodnou deklarací veřejné neúcty nejen směrem ke spolkům i k precizní a vysoce spolehlivé práci České inspekce životního prostředí, ale především směrem k obyčejným lidem. Je jen škoda, že veřejné mínění je stále drženo v rukou ne zcela objektivních radničních a regionálních médií v Moravskoslezském regionu. Je to způsobeno zejména prostřednictvím mnoha prodejných redaktorů, jejichž chlebodárce se právě oni snaží před veřejností nepoctivě "omlouvat".

Zcela neomluvitelné a na adresu státní správy viditelně urážlivé výroky starosty Víchy se vzájemně doplňují s pravděpodobně nekvalitními posudky a tahovými zkouškami, alibisticky pořízenými městem nebo úřadem. Tomu vlezle sekundují i konkrétní odpovědní úředníci městského úřadu. Vše, obohaceno politikařením vedení města, na oplátku však viditelně přikrývající činnost městského úřadu,

který už by i sám ocenil, především odpovídající a konkrétní zásah krajského úřadu.

Zcela zásadní u konkrétních úředníků MěÚ Bohumín je i úmyslná a prokázaná skutečnost, kdy posudky neumějí nejen zadat, ale kvalifikovaně vyhodnotit a především náslaedně uplatnit odpovídající zákonné postupy. V rozporu se skutečným stavem a odpovídajícím uplatněním ust. § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; uplatňují vědomě a nezákonně odst. 2. /

"Ministerstvo životního prostředí ale naši žádost zamítlo. Takže ji nakonec zaplatíme, polovina z pokuty se vrátí podle zákona o ochraně přírody a krajiny zpět městu," sdělil starosta Bohumína Petr Vícha."Pro netopýry jsme v parku udělali maximum, žádný z nich nezemřel, všichni přezimovali. Kdyby však v parku na někoho z lidí spadl nepokácený strom a zranil jej, tak by zodpovědnost nenesla Česká inspekce životního prostředí, ale město. Zdravý rozum a bezpečí lidí proto bude v Bohumíně vždy na prvním místě," dodal.

Z některých doslova neomalených výroků mluvčí městského úřadu a starosty města se ukazuje, že uložená a především mírná sankce, naprosto nesplnila ani její edukativní účel. Přesto věříme, že bohumínské zastupitelstvo bude dostatečně silné aby vyzvalo dobře placeného senátora a starostu města za ČSSD, ať z vlastní výplaty zodpovědně vrátí druhou polovinu uložené sankce právě městu Bohumín a omluví se i tomu, kdo byl nezákonným kácením dubů pověřen.

Vřele doporučujeme prohlídku například ( a nejen ) areálu bohumínské městské nemocnice, ať si můžete v péči města o jeho zeleň, i nedůvodnosti odpovědnosti ČIŽP (nepravdivého tvrzení starosty Víchy) za zjištěný stav městského majetku, udělat vlastní obrázek. Na tak malé části města - zoufale dlouhodobý a zanedbaný stav několika stromů je až neuvěřitelný a opět i trestuhodný.

" ... měli k dispozici odborný posudek, ale zástupci města tvrdí, že o výskytu netopýrů nevěděli "

"Ministerstvo životního prostředí ale naši žádost zamítlo. Takže ji nakonec zaplatíme, polovina z pokuty se vrátí podle zákona o ochraně přírody a krajiny zpět městu," sdělil starosta Bohumína Petr Vícha."Pro netopýry jsme v parku udělali maximum, žádný z nich nezemřel, všichni přezimovali. Kdyby však v parku na někoho z lidí spadl nepokácený strom a zranil jej, tak by zodpovědnost nenesla Česká inspekce životního prostředí, ale město. Zdravý rozum a bezpečí lidí proto bude v Bohumíně vždy na prvním místě," dodal.

Z některých doslova neomalených výroků mluvčí městského úřadu a starosty města se ukazuje, že uložená a především mírná sankce, naprosto nesplnila ani její edukativní účel. Přesto věříme, že bohumínské zastupitelstvo bude dostatečně silné aby vyzvalo dobře placeného senátora a starostu města za ČSSD, ať z vlastní výplaty zodpovědně vrátí druhou polovinu uložené sankce právě městu Bohumín a omluví se i tomu, kdo byl nezákonným kácením dubů pověřen.


Žel, co se na Polaru i v dalších regionálních a městských médiích veřejnost záměrně nedozví, je smutný fakt, že město Bohumín je konkrétními lidmi pod střechou bohumínské radnice dávno významně proslaveno všude tam, kde místo poctivé ochrany veřejných zájmů kvalitního života běžných lidí, je upřednostňováno politikaření, a to zejména v rozporu se zdravým rozumem a zajištěním bezpečnosti. Právě taková zjištění jsou obsažena v mnoha pořízených protokolech městského úřadu, které jsou běžné veřejnosti regionálními médii záměrně tajeny.

"Kácení předcházely tahové zkoušky u dvaceti dřevin, které město nechalo provést kvůli výskytu dřevokazných hub. Na základě toho vyhodnotili úředníci šest dubů jako potenciálně nebezpečných pro okolí."

A co to vlastně znamená "potencionálně nebezpečné pro okolí", v podání úředníků právě z kanceláří č. A213 a A216 městského úřadu v Bohumíně? S tím nechce mít nic společného sama BEZPEČNOST LIDÍ a ani ZDRAVÝ ROZUM.

Vřele doporučujeme prohlídku například ( a nejen ) areálu bohumínské městské nemocnice, ať si můžete v péči města o jeho zeleň, i nedůvodnosti odpovědnosti ČIŽP (nepravdivého tvrzení starosty Víchy) za zjištěný stav městského majetku, udělat vlastní obrázek. Na tak malé části města - zoufale dlouhodobý a zanedbaný stav několika stromů je až neuvěřitelný a opět i trestuhodný.

Vřele doporučujeme prohlídku například areálu bohumínské městské nemocnice, ať si můžete v péči města o jeho zeleň, , udělat vlastní obrázek. Na tak malé části města - zoufale dlouhodobý a zanedbaný stav několika stromů je až neuvěřitelný a opět i trestuhodný.

Vřele doporučujeme prohlídku například areálu bohumínské městské nemocnice, ať si můžete v péči města o jeho zeleň, , udělat vlastní obrázek. Na tak malé části města - zoufale dlouhodobý a zanedbaný stav několika stromů je až neuvěřitelný a opět i trestuhodný.

Doslova kritické naklonění jednoho odumřelého a dlouho trouchnivějícího stromu, navíc přímo nakloněného nad frekventovanou komunikaci s přístupovým chodníkem k nemocnici a její autobusovou zastávku, je opravdu trestuhodné, pane starosto. Jedná se o konkrétní zanedbaný strom k odstranění, který zcela určitě nevyžaduje žádné nutné tahové zkoušky. Přesto v rozporu se zdravým rozumem a zajišťovanou bezpečností lidí, dávno odumřelý strom, dokonce v areálu městské nemocnice, vesele ohrožuje bezpečnost lidí!

Pane starosto, jsou za pádem dřevin a někdy i způsobených úmrtí třeba školáků (viz Zlín) a dalších škod na majetku, opravdu vždy skutečným viníkem jen stromy samotné?!


Rekonstrukce v Karviné, která se příliš nepovedla

29. 7. 2019

Na samém začátku je potřeba uvést, že karvinský magistrát (MMK) se o nápravu může snažit pouze v té rovině, kdy konečně konkrétní úředník podá trestní oznámení na tvůrce a zadavatele onoho betonového pekla v Karviné Hranicích, kteří ovlivňovali jednání karvinského stavebního úřadu MMK a následně také krajského úřadu z pozice užšího a tehdy prolínajícího se vedení představitelů samosprávy Statutárního města Karviná (SMK) a Moravskoslezského kraje (MSK). Konkrétní odpovědní lidé, kteří tvořili a z části dodnes stále tvoří vedení SMK, a kteří o celé realizaci stavby dobře věděli, se o ni iniciativně opravdu skvěle "postarali". Bylo to opět pouze v rozsahu zájmu a následně i očekávaného "vyjádření vděčnosti" za přislíbenou a posléze také přidělenou stavební zakázku. Jestli vděčnost "natekla" do rozpočtů fondu karvinského primátora města, karvinského fotbalového stadionu, nebo snad v hotovosti někde jinde, to se snad dá i zjistit. Pokud ovšem především politicky orientovaná policie bude účinně chtít. Pro lepší informovanost redaktorů deníku uvádíme alespoň přesný název betonového pekla, který zní takto: "Přeshraniční ekomuzeum - prostranství Permon v Karviné".

"Proč k takové chybě došlo nikdo nevysvětlil", je právě to, co chtěli čtenáři deníku slyšet. Jejich redaktor se patrně "zapomenul" zeptat právě tam, kde o tom něco vědí. Přitom bývalý karvinský primátor T. Hanzel /ČSSD/ i jeho náměstek Ing. Hajdušík /KSČM/ mají emailové kontakty stále stejně funkční a u nás v asociaci bychom k tomu uměli ledacos konkrétního říct také. Betonové peklo má své pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, proto realizace prostranství pod Permonem přeci nemohla dopadnout jinak, než to je popsáno v příslušných rozhodnutích a jim předcházejících zpracovaných studiích! Proč je tedy veřejnost nespokojena s očekávaným výsledkem relaxační zóny u Permonu? V jakém výjimečném režimu, a hlavně proč byla příslušná rozhodnutí takto vydána karvinským stavebním úřadem, to by mohl redaktor deníku informačně přinést také. Ovšem pokud by měl dostatek osobního charakteru a novinářské odvahy. Naší asociaci se, opravdu na poslední chvíli, alespoň podařilo zabránit rozsáhlé likvidaci dalších dřevin lemujících ul. Leonovova, která byla SMK pečlivě naplánována. Celým prostranstvím betonového pekla by se tak navíc i nezřízeně nesl do celého sídliště prach a hluk z frekventované silnice pod Permonem. Redaktoři, kteří nemají odvahu jít za věcí, pro kterou se na ně obrátili čtenáři jsou jednoduše k ničemu. Právě jejich fušérská práce se hrubě podepisuje na dezinformovanosti běžné veřejnosti, která samosprávám - tak dokonale vyhovuje. Omluvou redaktorů deníku je snad alespoň to, že odvaha se u nich v deníku odměňuje vyhazovem z redakce. Za jednoho právě odvážného, ale vyhozeného redaktora deníku, nastoupil konkrétní redaktor, na kterého se obrátili současní čtenáři s věcí zničeného veřejného prostranství u Permonu v Karviné Hranicích.

Nabízené řešení MMK, příkladně zničeného veřejného prostranství u karvinského Permonu, které SMK spolu s MMK odvážně zvou rekonstrukce, v podobě dalších investic do prostoru betonového pekla, je jen další cílená pobídka pro stavební firmy vylákat možnost zavděčit se konkrétním lidem v SMK. Nikoliv logická snaha efektivně vyřešit celou situaci zničeného veřejného prostranství. Je opravdu trestuhodné, že ke zničení veřejného prostranství jsou SMK využity právě veřejné finance. Jediným správným řešením je pořádná politická ostuda karvinské ČSSD a KSČM, pokud jsou ještě alespoň nějaké sebereflexe tyto tradiční politické strany vůbec schopny.

Zároveň děkujeme části veřejnosti, která není slepá a živě se o věci zajímá. Skutečným problémem je především jasně definovaná přímá neúčast veřejnosti ve stavebních řízeních, když prodejná většina komunálních politiků je taková, jaká je. Upozornění veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí si určitě zasluhuje odpovědi!

Funkci poskytovatele kvalitních informací veřejnosti, ohlupovací regionální média nejsou schopny plnit a především v nichani nevládne špetka zdravého charakteru!

Je potřeba mít to na paměti!

Ohlupovací média ... výsledek ankety

3. 3. 2019

Rozdíly mezi médii, které mají za úkol primárně ohlupovat běžnou veřejnost v našem regionu, jsou opravdu minimální. V každém případě se na samotné špici s přehledem uchytila Moravskoslezská regionální televize, která přináší ohlupující zprávy z celého Chytrého regionu. Drtivý obsah (vyjma zpráv o aktivitách škol a školek nebo domovů pro seniory a mentálně postižené) zveřejňovaného "zpravodajství" uvedené televize nejen významně postrádá novinářskou korektnost ve smyslu zveřejňování faktů, ale v drtivé většině neposkytuje divákům žádné názory protistran. Prostor pro názorové protistrany v propagandistických médiích totiž záměrně nikdy nebyl a pravděpodobně ani nebude, dokud taková média budou moci parazitovat na veřejných rozpočtech daňových poplatníků za podpory vedení mnohé obecní, městské, ale především krajské samosprávy Chytrého regionu. Moravskoslezská regionální televize přinášející "zprávy" z celého Chytrého regionu, je veřejností v anonymním hodnocení také popisována jako médium, které je objektivní v jeho zpravodajství pouze tehdy, pokud někde správně opíše sportovní výsledky, případně předpovídané počasí. Rozdílný přístup u kvality obsahu zveřejňovaných informací je jasně vidět u konkrétního příkladu, kdy jsou například zveřejňována celá jména u aktérů, které vyšetřuje policie. Zveřejněno bylo Moravskoslezskou regionální televizí v takovém případě mnoho celých jmen. Děje se tak ovšem zásadně jen proto, že si to někdo konkrétní přeje a především bez ohledu na skutečnosti a reálná fakta. V poslední době otřásla veřejností opravdu nepříjemná skutečnost, kdy GIBS obvinila policistu "udělujícího pokutu" polskému řidiči kamionu na dálnici D1. V tomto případě bylo zahájeno trestní stíhání osoby, a to konkrétního policisty Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Případ je kvalifikován jako trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby a podvod. O tom, že se u policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje jedná o pouhou špičku ledovce - není pochyb, včetně stavu u jeho dalších konkrétních policejních složek. V případě policisty jsme se celé jméno od veřejnost ohlupujícího média nedověděli. Právě v takovém případě by si veřejnost opravdu zasloužila znát jména těch, kterým osobně jezdí na služebny blahopřát i hejtman Moravskoslezského kraje. Opět a ani v tomto případě nedostal k vyjádření prostor trestně stíhaný policista. V každém případě jsme si mohli přečíst zveřejněný, ukázkově ohlupující titulek Moravskoslezské regionální televize "GIBS obvinila policistu z nahrávky na dálnici D1". Komu, co nebo koho policista na dálnici nahrál, zřejmé není :-) Patrné je především to, že řidič kamionu nakonec policistovi dal 400 zlotých a bez jakéhokoliv potvrzení mohl opustit místo, kde byl policistou zastaven. Celý rozhovor tentokrát naštěstí zaznamenala i palubní kamera řidiče v kamionu. A právě zvukový záznam se šofér rozhodl policii předat.

Velice nepříjemný a zveřejněný fakt, pro Moravskoslezský kraj, který nadstandardním způsobem sponzoruje finančně i materiálně krajské policisty MS kraje, byl záměrně ignorován dalším, veřejnost špičkově ohlupujícím médiem, které často přebírá a šíří právě jen ty ohlupující zprávy. Vytváří doslova novinářské kachny, postrádající jakoukoli opravdovou korektnost s neupravovaným vyjádřením názorových protistran a parazitující zveřejňovanou reklamou na veřejných rozpočtech daňových poplatníků za podpory mnohé obecní, městské, ale především krajské samosprávy Chytrého regionu. Vnímaví pochopí, že se jedná o dobře známý regionální deník zaměřující se v ohlupování na karvinsko a havířovsko. Nejodpornějším skutkem onoho regionálního deníku v roce 2018 je jeho předvedená ziskuchtivost, kterou není ochoten potlačit ani v případě, kdy 20. 12. 2018 na Dole ČSM při výkonu povolání přijde o život 13 lidí. Všechny zveřejněné články s fotografiemi deníku, věnující se smrti třinácti horníků v adventním čase, jsou na jeho webových stránkách doslova prošpikovány zcela nevhodnou reklamou, která má nelidsky zajistit zisky deníku, a to i na úkor adventu, ve kterém do života náhle vstoupí třinácti rodinám zemřelých horníků tak tragická a zničující událost.

Je proto důležité uvědomit si, že svět v MS kraji zcela jistě není jen právě takový, jak jej propagandisticky ohlupující média strkají pod nos veřejnosti.

Závěrem je nutné říct, že ohlupující média ovlivňují v názorech běžnou veřejnost, a to evidentně tak, jak to po nich chtějí především jejich chlebodárci.Je potřeba mít to na paměti!

Pokud máte také informace o dopadech nějakého záměru, jehož realizace může mít především vliv na životní prostředí nebo kvalitu okolí, ve kterém žijete, rádi je po ověření zveřejníme. Nebráníme se ani případným námětům, o které se máme zajímat a veřejnost informovat.


Začínáme ...

9. 2. 2019

Na webových stránkách asociace budeme také zveřejňovat AKTALITY, které mají veřejnosti pomoci udělat si kvalitnější přehled o mnoha zveřejňovaných informacích, jejichž původ mají na svědomí především profesionální regionální týmy propagandistických ohlupovačů veřejnosti. Takzvaná veřejnost ohlupující média si za účelem své podpory zřídili nebo je financují, některé samosprávy obcí a měst, Moravskoslezský kraj nevyjímaje. Navíc je z obsahu jejich propagandy mnohdy zřejmé, že dezinformace jsou naprosto účelově vyráběny a vzájemně je od sebe povinně také veřejnost ohlupující média i přebírají, jako by nebylo o čem důležitém veřejnost informovat. Práci těchto veřejnost ohlupujících médií jsme minulý rok pečlivě monitorovali. Pracovali jsme také na anketě, jejíž výsledek zveřejníme. Zde se proto dovíte i to, co pro své "chlebodárce" týmy profesionálních ohlupovačů před veřejností pečlivě nezveřejňují.

Pokud máte také informace o dopadech nějakého záměru, jehož realizace může mít především vliv na životní prostředí nebo kvalitu okolí, ve kterém žijete, rádi je po ověření zveřejníme. Nebráníme se ani případným námětům, o které se máme zajímat a veřejnost informovat.


Střet prezidenta s justicí se dal očekávat. Rychetský, Baxa a Šámal o autoritářích, populistech a soudech jako pojistce demokracie

18. 2. 2019

"Nastává zlomová chvíle pro českou justici. Proč? Na Hradě sedí Miloš Zeman, který se nerozpakuje použít nejdrsnějších metod nátlaku, aby dosáhl svého. A když neuspěje, zuřivě se mstí." ...

Zdroj: HlídacíPes.org


Soudce se pustil do Zemana. A Ovčáček se rozhodl, že to tak nenechá

... "Odbyl to opakovaně tím, že řekl: 'Ale vy jste šéf, vy to máte zařídit.' Poté mi řekl, že si mě dokáže představit jako předsedu Ústavního soudu. A řekl to opakovaně. Ten rozhovor jsme vedli mezi čtyřma očima. Potom začal mluvit o soudním řízení ve věci nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory. A bylo mi jasné, že dává dost jasně najevo, jak má být rozhodnuto," prohlásil Baxa.


Zemanův Mynář a Mynářův Zeman. Tohle je příběh muže, který občas musí za dveře

"Celý příběh bezpečnostní prověrky považujeme za uzavřený," oznámil minulý týden prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Mluvil o hradním kancléři Vratislavu Mynářovi, kterému se za šest let nepodařilo získat prověření na stupeň přísně tajné. A přestože to byla podmínka pro jeho setrvání ve funkci, po boku Miloše Zemana zůstává. ..."

Zdroj: Aktuálně.cz


Zemanův portrét by měl zmizet z učeben. Není symbolem státu, ale ostudy

V Novém Jičíně se místostarosta Ondřej Syrovátka rozhodl nehledět na podobizny Miloše Zemana a nechal je v úřadě sundat ze zdí. Obdobně se zachoval i ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman, který portréty prezidenta chtěl dokonce nechat zahrabat do kompostu. Kolem obou případů se rozhořela diskuze, ...

Zdroj: FORUM 24Česko má za sebou pokus destrukce právního státu. Právo již neplatí pro všechny stejně

9. 2. 2019

Úpadek poměrů v České republice pokračuje. V uplynulém týdnu došlo hned k několika závažným událostem, jež mají značně negativní vliv na právní jistoty českých občanů a na rovnost před zákonem. Vše má na svědomí mocenský tandem Miloše Zemana a Andreje Babiše, přičemž můžeme vést debatu o tom, kdo z nich poškozuje právní stát více.

Obvykle bývá v kruzích inteligence a v hodnocení médií za většího škůdce považován Miloš Zeman, který v uplynulém týdnu uspořádal nebývalý slovní útok na konkrétního soudce a jehož snaha o ovlivňování rozhodování soudů vyšla najevo v dostatečně průkazné míře. Miloš Zeman se pokoušel ovlivňovat rozhodování soudů. To není jen dohad či tvrzení proti tvrzení. To je jasný fakt, který plyne z hradního přiznání, že kancléř Vratislav Mynář obcházel soudce a "seznamoval je se stanovisky prezidenta". Toto přiznání k takovému úsudku o snaze ovlivňovat soudy bohatě stačí. Běžný občan nemůže obcházet soudce a seznamovat je se svými stanovisky. Byl by z budovy justice okamžitě vykázán. Prezident má ale mocenskou a silovou převahu. Soudci měli prezidentova kancléře vykázat ihned.

Zemanovy útoky na podstatu právního státu jsou čitelné a srozumitelné. O to horší a zákeřnější je ale útok, který pořádá premiér a vůdce populistického hnutí ANO Andrej Babiš. Tato vládní strana spolu se služebnou ČSSD vyšla vstříc požadavku komunistů na zdanění církevních restitucí. Tento krok má pro právní pořádek našeho státu ještě závažnější důsledky než skandální chování prezidenta. Jedná se totiž o formálně zákonný proces a rozhodnutí parlamentní většiny. Přitom takový zákon obrací na ruby spravedlnost, neboť zdaňuje náhradu za to, co bylo ukradeno. Zdanění mají v právním státu podléhat příjmy, ale nikoli vrácený majetek, který byl ukraden z vůle zločinecké diktatury. I kdyby platila Babišova výmluva, že náhrady církvím byly přehnané, jakože to pravda zjevně není, tak by ústavně legitimním prostředkem nápravy nemohlo být zdanění. Vláda tak zaplatila úplatek komunistické straně za svoji možnost vládnout a zneužila svoji parlamentní většinu k aktu, který nemá oporu v ústavě. Zda tento hanebný skutek ústavní soud zastaví či nikoli, to už nic nemění na samotné podstatě útoku na právní pořádek.

Téměř bez zájmu velkých médií tu ale s velkou pravděpodobností probíhá třetí děsivý útok na právní stát. Jedná se o postupné odkládání kriminálních kauz Andreje Babiše a nátlak na komisaře Nevtípila, který vyšetřuje nejsrozumitelnější a nejjasnější kauzu Babišova dotačního podvodu. Útok je veden z Generální inspekce bezpečnostních sborů, kde si premiér vyměnil vedení, protože to předchozí vedení mu nešlo na ruku. Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček, který tolik sliboval, jak bude hlídat Babiše a plácne ho přes prsty, kdyby chtěl ovlivňovat policii, tento nebezpečný proces umožňuje svojí nečinností a naprostou slabostí. Jestli bude stíhání Babišových zcela zjevných lumpáren udušeno, pak to znamená, že trestní sankce tu jsou jen pro lidi, kteří nemají sílu a moc. A naopak: ten, kdo má sílu a moc, nepodléhá zákonu.

Mrazivý lednový týden, který v oblasti práva a spravedlnosti prožila naše země, ovšem navazuje na celkový trend, v němž se neustále odehrává celkový úpadek racionality a spravedlnosti. V naší zemi mohou lidé přijít o majetek lusknutím prstu pouhého úředníka Finanční správy a ústavní princip, že občanská práva jsou pod soudní ochranou, není věcně naplňován v takové míře, aby bylo právo vymahatelné. Zajišťovací příkaz Finanční správy na majetek má faktickou sílu ožebračit člověka nenávratným způsobem. Pak tu jsou další témata, v nichž ani justice nemá čisté svědomí. Jedná se o zavírání lidí na základě populistické objednávky v rámci antikorupční revoluce, jejichž vina nebyla srozumitelně a jasně prokázána. To by ale bylo na třikrát delší článek.

O poškozování a sestupu kvality právního státu v České republice se již ví i za našimi hranicemi a je jen otázkou času, kdy budeme opět na tapetě v Evropské unii. To bude zpětně posilovat ty české národovecké síly, které mají v úmyslu odvést naši zemi z civilizace do bahna a bídy východu. Při pohledu na Miloše Zemana a Andreje Babiše je však vážnou otázkou, zda do moderní civilizace opravdu patříme. Česká republika pod jejich vedením zhloupla a ztrácí ponětí, jak se má chovat, jestli chce patřit mezi slušné země.

Pavel Šafr

Šéfredaktor deníku FORUM 24
© 2011 všechna práva vyhrazena AOŽP, z.s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!