O NÁS

Vznik spolku:

Datován je ke dni 26. 8. 2011 a to jeho prvotní registrací u Ministerstva vnitra ČR pod číslem jednacím: VS/1-1/85582/11-R, jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Od 1. 1. 2014 dle ust. § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (NOZ), je považován za spolek a rozhodnutím orgánů spolku je od 30. 10. 2015 zapsán ve smyslu ust. § 216 NOZ, ve veřejném rejstříku místně příslušného Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou: L 9891.

Představuje formu veřejně prospěšné, nevládní neziskové organizace. Asociace ochrany životního prostředí ČR, z.s., nebo zkráceně jen: AOŽP, z.s., je také oprávněa zřizovat své pobočné spolky.

Spolek je veřejně prospěšným, také pokud nabude tento status podle ustanovení zvláštního zákona.

Územní působnost:

Česká republika a zejména oblasti, v nichž prováděná činnost může mít vliv na kvalitu životního prostřední, život občanů nebo jejich majetek.

Účel spolku je:

Hájit dotčení veřejných zájmů v ochraně přírody a krajiny.

Poskytovat také veřejnosti obecně prospěšné služby, zejména pak umožňuje účast na svých aktivitách a akcích, využívání zařízení a zázemí spolku.

© 2011 všechna práva vyhrazena AOŽP, z.s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!