Legislativa a zákony

  • č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostřed
  • č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

    prováděcí vyhlášky ke 114/92 Sb:

  • Vyhláška č. 189-2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, (ve znění změn vyhlášky č. 222-2014 Sb.)