Členství

Členem může být fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami, doručí spolku písemnou přihlášku a uhradí příslušný členský příspěvek.

Fyzické osoby mladší 18 let mohou žádat a stát se členy spolku jen se souhlasem jejich zákonného zástupce.

Přihlášku ke členství vyřizuje Předseda spolku, který rozhodne o vzniku i druhu členství ve spolku.

Přihláška musí obsahovat:

Jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, e-mail, případně telefonní, či jiný vhodný kontakt. U právnických osob také její název, IČO a sídlo.

Přihláška může být doručena na poštovní adresu nebo e-mail, případně prostřednictvím tohoto webu.