Bohumín dostal zaslouženě čtvrtmilionovou pokutu nejen za pokácený dub plný netopýrů

8. 12. 2019

BOHUMÍN: Co k pravomocné pokutě udělené ČIŽP dodává Město Bohumín prostřednictvím tiskové mluvčí a starosty města Petra Víchy (ČSSD), není o skutečné deklaraci používání zdravého rozumu, ale hlavně ani o zajištění bezpečnosti lidí. Opak je totiž pravdou.

Takto tragický a v současnosti zveřejněný stav, je pouhou špičkou ledovce pod střechou Města Bohumín. Právě to je i dlouholetá zkušenost dotčené veřejnosti s městem a městským úřadem v Bohumíně. Jedním dechem je potřeba dodat, že na konkrétní a doslova nezákonné postupy úředníků ve městě jsou městský úřad i město upozorňováni dlouhodobě doslova ze všech stran. Ti však vše společně tzv. zametají pod koberec a takticky se soustředí zejména v městských médiích na šíření jen jejich nekorektně vymyšlené propagandy proti ochranářským spolkům.

Proto, zcela logickým a zaslouženým vyústěním zkušeností ochranářských spolků, jinak také i dotčené veřejnosti, pro špatnou práci konkrétních úředníků městského úřadu je právě v současnosti sankce, udělená ČIŽP. Za zjištěný stav by se obzvlášť starosta města a vedení městského úřadu měli především společně stydět. Dočkali jsme se od nich však v médiích opět jen ostudně lživé bagatelizace tristní situace, ve které se městský úřad společně s Městem Bohumín oprávněně ocitnuli.

Že vedení Bohumína s původně vyměřenou pokutou ČIŽP nesouhlasilo a odvolalo se, je dnes již bezpředmětné. Uložená sankce dostala zasloužený prostor, a to nejen s požehnáním Ministerstva životního prostředí ČR.

Po prostudování všech důkazů a důvodů rozhodnutí o udělené sankci můžeme dnes jen potvrdit, že výroky starosty Víchy, jsou odsouzeníhodnou deklarací veřejné neúcty nejen směrem ke spolkům i k precizní a vysoce spolehlivé práci České inspekce životního prostředí, ale především směrem k obyčejným lidem. Je jen škoda, že veřejné mínění je stále drženo v rukou ne zcela objektivních radničních a regionálních médií v Moravskoslezském regionu. Je to způsobeno zejména prostřednictvím mnoha prodejných redaktorů, jejichž chlebodárce se právě oni snaží před veřejností nepoctivě "omlouvat".

Zcela neomluvitelné a na adresu státní správy viditelně urážlivé výroky starosty Víchy se vzájemně doplňují s pravděpodobně nekvalitními posudky a tahovými zkouškami, alibisticky pořízenými městem nebo úřadem. Tomu vlezle sekundují i konkrétní odpovědní úředníci městského úřadu. Vše, obohaceno politikařením vedení města, na oplátku však viditelně přikrývající činnost městského úřadu,

který už by i sám ocenil, především odpovídající a konkrétní zásah krajského úřadu.

Zcela zásadní u konkrétních úředníků MěÚ Bohumín je i úmyslná a prokázaná skutečnost, kdy posudky neumějí nejen zadat, ale kvalifikovaně vyhodnotit a především náslaedně uplatnit odpovídající zákonné postupy. V rozporu se skutečným stavem a odpovídajícím uplatněním  ust. § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; uplatňují vědomě a nezákonně odst. 2. /

"Ministerstvo životního prostředí ale naši žádost zamítlo. Takže ji nakonec zaplatíme, polovina z pokuty se vrátí podle zákona o ochraně přírody a krajiny zpět městu," sdělil starosta Bohumína Petr Vícha. "Pro netopýry jsme v parku udělali maximum, žádný z nich nezemřel, všichni přezimovali. Kdyby však v parku na někoho z lidí spadl nepokácený strom a zranil jej, tak by zodpovědnost nenesla Česká inspekce životního prostředí, ale město. Zdravý rozum a bezpečí lidí proto bude v Bohumíně vždy na prvním místě," dodal.

Z některých doslova neomalených výroků mluvčí městského úřadu a starosty města se ukazuje, že uložená a především mírná sankce, naprosto nesplnila ani její edukativní účel. Přesto věříme, že bohumínské zastupitelstvo bude dostatečně silné aby vyzvalo dobře placeného senátora a starostu města za ČSSD, ať z vlastní výplaty zodpovědně vrátí druhou polovinu uložené sankce právě městu Bohumín a omluví se i tomu, kdo byl nezákonným kácením dubů pověřen.

" ... měli k dispozici odborný posudek, ale zástupci města tvrdí, že o výskytu netopýrů nevěděli "

Žel, co se na Polaru i v dalších regionálních a městských médiích veřejnost záměrně nedozví, je smutný fakt, že město Bohumín je konkrétními lidmi pod střechou bohumínské radnice dávno významně proslaveno všude tam, kde místo poctivé ochrany veřejných zájmů kvalitního života běžných lidí, je upřednostňováno politikaření, a to zejména v rozporu se zdravým rozumem a zajištěním bezpečnosti. Právě taková zjištění jsou obsažena v mnoha pořízených protokolech městského úřadu, které jsou běžné veřejnosti regionálními médii záměrně tajeny.

"Kácení předcházely tahové zkoušky u dvaceti dřevin, které město nechalo provést kvůli výskytu dřevokazných hub. Na základě toho vyhodnotili úředníci šest dubů jako potenciálně nebezpečných pro okolí."

A co to vlastně znamená "potencionálně nebezpečné pro okolí", v podání úředníků právě z kanceláří č. A213 a A216 městského úřadu v Bohumíně? S tím nechce mít nic společného sama BEZPEČNOST LIDÍ a ani ZDRAVÝ ROZUM.

Vřele doporučujeme prohlídku například ( a nejen ) areálu bohumínské městské nemocnice, ať si můžete v péči města o jeho zeleň, i nedůvodnosti odpovědnosti ČIŽP (nepravdivého tvrzení starosty Víchy) za zjištěný stav městského majetku, udělat vlastní obrázek. Na tak malé části města - zoufale dlouhodobý a zanedbaný stav několika stromů je až neuvěřitelný a opět i trestuhodný.

Doslova kritické naklonění jednoho odumřelého a dlouho trouchnivějícího stromu, navíc přímo nakloněného nad frekventovanou komunikaci s přístupovým chodníkem k nemocnici a její autobusovou zastávku, je opravdu trestuhodné, pane starosto. Jedná se o konkrétní zanedbaný strom k odstranění, který zcela určitě nevyžaduje žádné nutné tahové zkoušky. Přesto v rozporu se zdravým rozumem a zajišťovanou bezpečností lidí, dávno odumřelý strom, dokonce v areálu městské nemocnice, vesele ohrožuje bezpečnost lidí!

Pane starosto, jsou za pádem dřevin a někdy i způsobených úmrtí třeba školáků (viz Zlín) a dalších škod na majetku, opravdu vždy skutečným viníkem jen stromy samotné?!


Funkci poskytovatele kvalitních informací veřejnosti, ohlupovací regionální a radniční média nejsou schopny plnit. Ale zatím a především v nich nevládne ani špetka zdravého charakteru.

Je potřeba mít to na paměti!

Pokud máte informace o dopadech nějakého záměru, jehož realizace může mít především vliv na životní prostředí nebo kvalitu okolí, ve kterém žijete, rádi je po ověření zveřejníme. Nebráníme se ani případným námětům, o které se máme zajímat a veřejnost informovat.

Vše v nové sekci webu: "AKTUÁLNĚ".