Karviná - obchvat ...

31. 7. 2020

Tak, jako se veřejnost nedověděla z regionálních novin a televizí nic o tom, že na katastru Karviné se jeho obyvatelům doslova pod nosem chystá spalovna komunálního odpadu, dovídá se veřejnost v současnosti k výstavbě Silnice I/67 Karviná - obchvat, od údajně korektních novinářů Januszka, Wojnara, a také dalších rádoby korektních redaktorů regionálních televizí pouze informace, které jsou účelovými polopravdami.

Je na místě říct, že pro zahájení stavby obchvatu Karviné jsou zásadním dokumentem pravomocné stavební povolení a územní rozhodnutí, které také nabylo právní moci již v roce 2005. V podmínkách územního rozhodnutí jedna z podmínek stanovených MŽP ČR, v jeho stanovisku ke zhotovení stavby, je formulována takto: "Zpracovat havarijní plán pro případ havárie během stavby". Asi všichni víme, že havarijní plán má své opodstatnění a měl by být logicky i zpracovaný před zahájením každé stavby takového významu, jakou právě stavba obchvatu Karviné je. O tom, zda je stavba obchvatu Karviné zahájena se přijeli osobně přesvědčit začátkem června 2020 přímo na místo stavby, také hejtman s primátorem města a mnoho dalších. Sláva to byla opravdu veliká a symbolická kladívka na základní kámen obchvatu klepala, až od nich jiskry létaly. Zaměstnanci zhotovitele i ŘSD zářili štěstím a jejich mluvčí mluvili a mluvili a ...

Ale hlavně, když už je stavba obchvatu zahájena samotným hejtmanem, garantem pravdy, odpovědnosti a dalšího "nekecáme makáme", není přeci možné, aby právě tak zásadní havarijní plán pro případ havárie během stavby, nebyl řádně a včas, pro tak důležitou stavbu zpracován. Žel, nemožné se stalo skutečností! Dokonce ještě ani dne 17. 7. 2020, v samotné pražské centrále ŘSD, havarijní plán pro případ havárie na stavbě obchvatu Karviné v danou chvíli nebyl kompletně dokončen. Ani nemohl být před finálním dokončením, protože byl stále v připomínkovém řízení.

Ke dvěma strategickým povolením (územní rozhodnutí a stavební povolení) na základě právě podaných žádostí ŘSD, byly také Krajským úřadem Moravskoslezského kraje vydány v roce 2010 a 2017, dvě nutné výjimky ze zákazu škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů (ZCHD), ve smyslu příslušného zákona a jeho prováděcí vyhlášky.

Podmínky pod body č. 2, o které samotné ŘSD ČR žádalo, v předmětných výjimkách zní takto:

  • Zásahy do zeleně a půdního krytu budou zahájeny v období vegetačního klidu. (z roku 2010)
  • Zásahy do půdního krytu, kácení dřevin a keřů v zájmovém území bude provedeno v období vegetačního klidu. (z roku 2017)

Že vegetační období roku je orientačně zahájeno v březnu a končí začátkem listopadu, to víme asi všichni. Tedy až na zaměstnance ŘSD, jejich mluvčí a jimi slavnostně vybraného zhotovitele. Jen doplníme, že velkoobjemové stavební práce (odstraňování půdního krytu) začalo v koridoru stavby probíhat na samotném začátku dubna 2020. Tedy v rozporu s podmínkami krajským úřadem vydaných výjimek. Klíčovou otázkou zůstává, proč zaměstnanci ŘSD zcela nepochopitelně nechají zahájit stavbu bez zpracovaného havarijního plánu pro případ havárie během stavby a žádají krajský úřad o změny vydaných výjimek až skoro v samotné polovině vegetačního období, a nikoli dostatečně dlouho před zahájením vegetačního období a vlastním zahájením stavby.

Ovšem cíl práce mnoha regionálních médií je vždy totožný a má naprosto stejný účel. Za alibistickou obranu politiků, jisté peníze od samospráv, které vedou. Politicky ovládané peníze daňových poplatníků, místo oprav městských chodníků a údržby města, rázem a bez kontroly ovládají regionální mediální prostor, protože končí hlubokými a zeširoka otevřenými kapsami novinářů i zaměstnavatelů v podobě regionálních deníků a televizí, ochotných zavděčit se za jakoukoliv cenu.

Žel, dosah médií je v ohloupení veřejnosti možný pouze tam, kde chybí zájem veřejnosti o kvalitní a podložené informace. Konec konců, i médiím se od nás dostalo dostatek podložených a faktických informací, podložených i konkrétní legislativou. Právě takto poskytnuté informace redaktoři nedokážou zneužít, aby před veřejností dokázali omluvit hrubě nezodpovědný populizmus představitelů špiček ŘSD, vedení města i Moravskoslezského kraje.

Proč význam a důležitost výstavby obchvatu Karviné nepochopili zaměstnanci ŘSD, a proč tito neoplývají znalostmi a profesionalitou, když stavby takového významu jsou jejich denním chlebem? Právě proto se tedy dnes není co divit, že se mluvčí ŘSD Rýdl všemu tolik na stavbách diví. Jedině nezodpovědný přístup ŘSD se tedy podepisuje na opoždění realizace stavby obchvatu, tak důležité stavby v Karviné.

Jak se ve svých řadách právě ŘSD vypořádá s výsledky vlastní práce, a zdali za takovou nedbalost budou padat hlavy, to se uvidí. U regionálně tak významné a dlouho připravované stavby obchvatu Karviné je postup ŘSD opravdu nepochopitelný. Ale skutečný důvod opoždění stavby obchvatu pochopitelně žádného redaktora nezajímá, oni si už svého viníka našli.


V médiích, jako například v Moravskoslezské regionální televizi Polar, či karvinsko - havířovském Deníku, záměrně nikdy není dáván žádný odpovídající prostor konstruktivně kritické veřejnosti. Právě tento stav dává citovaným médiím možnost jejich výroby zcela účelových kauz vymýšlejících si alespoň úplatky tam, kde zásadní argumenty v neprospěch občanských aktivistů a ekologických spolků prostě neexistují. Těmito si následně citovaná média poskytují alibistické základy jejich pseudokauz, úmyslně směřované proti občansky aktivní veřejnosti i jejich jednotlivcům, kteří právě nejsou ke svému okolí lhostejní.


© 2011 všechna práva vyhrazena AOŽP, z.s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!